Lūgsim.

 

Baznīcai visā pasaulē, Kungs šajos grūtajos laikos dod vienotību patiesībā un mīlestībā. Mēs Tevi lūdzam:

Kungs, apžēlojies!

Par mūsu arhibīskapu Jāni Vanagu un visiem bīskapiem un mācītājiem, Kungs dod viņiem gudrību pieņemt pareizos lēmumus. Mēs Tevi lūdzam:

Kungs, apžēlojies!

Par mūsu draudzi, Kungs savieno mūs Savā sadraudzībā, sniedz mierinājumu un pārliecību visiem draudzes locekļiem, un liedz mums ticēt sliktiem vārdiem, un baumām. Mēs Tevi lūdzam:

Kungs, apžēlojies!

Visiem mūsu valsts un visu pasaules valstu vadītājiem, Kungs palīdzi viņiem redzēt, kas tagad jādara, svētī pasākumus ko viņi veic cilvēku aizsardzībai. Mēs Tevi lūdzam:

Kungs, apžēlojies!

Par visiem precētiem pāriem šajos grūtajos laikos, par visiem vecākiem, ka Tu Kungs dod viņiem spēku darīt to, kas ir labs viņu bērniem, dod mums visiem Savu mieru. Mēs Tevi lūdzam:

Kungs, apžēlojies!

Par visiem, kam ir Corona vīruss: Kungs dod viņiem atveseļošanos, it īpaši ģimenēm un draugiem, aizsargā viņus un neļauj viņiem krist izmisumā. Mēs Tevi lūdzam:

Kungs, apžēlojies!

Par visiem ārstiem, medmāsām, Kungs dod viņiem spēku palīdzēt slimniekiem, dod, lai viņi pieņem pareizus lēmumus un paši pasargā sevi no inficēšanās. Mēs tevi lūdzam:

Kungs, apžēlojies!

Par visiem vajātajiem kristiešiem, īpaši mūsu brāļiem un māsām Eritrejā, Nigērijā, Ēģiptē, Sīrijā, Irākā, Irānā, Afganistānā, Pakistānā, Indonēzijā, Ķīnā un Ziemeļkorejā, Kungs dod viņiem drosmi un dod spēku ticībā. Mēs Tevi lūdzam:

Kungs, apžēlojies!

Kungs mierini ar savu klātbūtni tos, kas tagad mirts, palīdzi viņiem un par visiem, kas jau miruši Kristū, Kungs ļauj viņiem redzēt mūžīgās godības gaismu. Mēs tevi lūdzam:

Kungs, apžēlojies!

Kungs, lai Koronas mēris drīz beigtos, mēs tevi lūdzam:

Kungs, apžēlojies!

Lūdzam par mūsu Kunga Jēzus Kristus atgriešanos, lai viņš drīz nāktu un radītu jaunu pasauli, mēs tevi lūdzam:

Kungs, apžēlojies!

Kungs no visām sirdīm paņem bailes, lai palīdzētu pilnībā uzticēties Tev, mazini sāpes pēc pielūgšanas un Vakarēdiena saņemšanas. Mēs Tevi lūdzam :

Kungs, apžēlojies!

Kungs, tu esi patiess ārsts. Pilnībā ceram uz Tevi. Tu ved mūs uz mūsu dzīves mērķi, kur mēs visā krāšņumā raudzīsimies uz Tevi. Mēs Tevi salvējam un teicam!

Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, no mūžības uz mūžību. Āmen.

 

Lai Visuvarenais un Žēlsirdīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars mūs svētī un pasargā! Āmen.


Lūgšana ārkārtas pandēmijas COVID 19 laikā.

 

Ierobežojumu un nošķiršanās laikā, kad Kristus ķermenis nevar satikties vienā vietā, mēs Svētajā Garā pulcējamies daudzās dažādās vietās - mājās, dzīvoklī, istabā - un saucam uz Tevi. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

Uzklausi mūsu lūgšanu!

Valstu valdībām un pašvaldībām dod drosmi un gudrību īstenot sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus visu labklājībai un sekmēt centienus apturēt vīrusa izplatību, kurš ietekmē ikvienu cilvēku. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

Uzklausi mūsu lūgšanu!

Iedves savā Baznīcā mīlestības un pašdisciplīnas garu, lai tā mācītu un turētu noteikumus un ierobežojumus visu labklājībai. Stiprini mūsu liecību, lai tā iemieso līdzjūtīgas pašsavaldības priekšzīmi. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

Uzklausi mūsu lūgšanu!

Dievs, apžēlojies! Dziedini slimos, stiprini vecos, vārgos un neaizsargātos. Pasargā mūs visus no COVID-19 izplatības. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

Uzklausi mūsu lūgšanu!

Dievs, apžēlojies! Balsti un sargā veselības aprūpes darbiniekus un visus, kas kalpo slimajiem un tos, kam ir augsts inficēšanās risks. Īpaši pieminam bēgļus bez mājām un tos, kas viņus šodien aprūpē. Stiprini visas aģentūras, kas uztur sabiedrības veselību. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

Uzklausi mūsu lūgšanu!

Dievs, apžēlojies! Mieriniun pacilā tos, kuri ir vieni, izolēti, vientulības un nemiera nomākti. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

Uzklausi mūsu lūgšanu!

Dievs, apžēlojies par visu cilvēku ģimeni un par tavu radību! Uzklausi mūsu īpašās lūgšanas, kuras tagad tiek izteiktas skaļi vai mūsu sirds klusumā (...) Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

Uzklausi mūsu lūgšanu!

Piepildi katru sirdi ar uzticēšanos tavai žēlastībai, kas mūs atbrīvo un savieno tava dēla, Jēzus Kristus miesā. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

Uzklausi mūsu lūgšanu!

Sūti savu Svēto Garu. Atjauno savu draudzi lūgšanā un solidaritātē ar visiem līdzcilvēkiem. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

Uzklausi mūsu lūgšanu!

Savā žēlastībā piemini visus, kas ir miruši un šodien mirs. [pauze] Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

Uzklausi mūsu lūgšanu!

Mēs paļaujamies uz Tavu lielo līdzjūtību un beznosacījumu solījumu vienmēr būt kopā ar mums.

Āmen.


Kā varam lūgt COVID-19 izplatības laikā

 
Savās lūgšanās:
Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu tiem kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod mums drošu prātu un rāmu sirdi.. Cilvēka miesā būdams, Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar savām paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.
Kopā ar citiem:
Kungs Dievs, mūsu dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
 
Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par viņiem un īpaši par kristiešiem slimības skartajās zemēs mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
 
Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm savaldīt vīrusa izplatību. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
 
Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai spējam cīnīties arī pret citām slimībām un sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
 
Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums neievērot savu tuvāko. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
 
 
Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas, farmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas riskē ar sevi, lai rūpētos par slimniekiem un viņu ģimenēm. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
 
Iedvesmo, dod atziņu un cerību pētniekiem, kas strādā pie vakcīnas radīšanas. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
 
Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelti pasākumi, slēgtas robežas, karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
 
Vadi tautu vadītājus, lai viņi runā patiesību, attur dezinformāciju un rīkojas taisnīgi, lai visa kopiena varētu piedzīvot dziedināšanu. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
 
Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos satricinājumos dod mums cerību un mieru. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
 
Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs Tevi lūdzam,
Kungs, uzklausi mūs!
 
Savā mīlestībā piemini visu savu ģimeni – visu cilvēci un pārējo radību.
 
Āmen!