Draudzes aktivitāšu vadītāji

Mācītājs; Draudzes priekšnieks; Svētdienas skolas vadītāja; Ērģelniece un kora vadītāja; Diakonijas vadītāja;

Projektu vadītāja; 

Edvīns Rumjancevs Draudzes mācītājs

Tālruņa Nr.: +371 29227236

E-pasts: edvins.rumjancevs@inbox.lv

Juris Vītums Draudzes priekšnieks

Tālruņa Nr.: +371 29469789

E-pasts: juris.vitums@gmail.com

Dace Rumjanceva Draudzes Svētdienas Skolas vadītāja

Sanita Vītuma Draudzes ērģelniece un kora vadītāja