Aktualitātes

''Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to'' / Jēk.v.4:15 /

Kalendārs 2019

5.maijs / Trešā Lieldienu svētdiena / pl.10.00 / - Kristību Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

12.maijs / Ceturtā Lieldienu svētdiena / pl.10.00 / - Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs evaņģēlists Artūrs Bogdanovs.

19.maijs / Piektā Lieldienu svētdiena / pl.10.00 / - Kristību Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

26.maijs / Sestā Lieldienu svētdiena / pl.10.00 / -Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

2.jūnijs / Septītā Lieldienu svētdiena / pl.10.00 / - Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs Evaņģēlists Artūrs Bogdanovs.

9.jūnijs / Sv.Gara svētki - Vasarsvētki / pl.10.00 / - Kristību un Iesvētību Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

16.jūnijs / Trīsvienības svētki / pl.10.00 / - Kristību Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

23.jūnijs / Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / pl.10.00 / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs Evaņģēlists Artūrs Bogdanovs.

30.jūnijs / Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / pl.10.00 / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.


Aicinājumi, Ziņojumi


 Iesvētes  mācības kurss senjoriem

ar 5.maiju pl.9.00 sakristejā

(vairāk tējas un sirsnīgas sarunas)

griezties pie draudzes mācītāja Edvīna Rumjanceva tel.29227236

e-pasts: edvins.rumjancevs@inbox.lv


No 21.jūnija līdz 29.jūnijam draudzes mācītājs būs viesos pie Mālpils draudzes Māsu Biedrības ''Zvaigzne Austrumos'' Walsrodē, Vācijā un pie Nītaures māsu draudzes  Sv.Trīsvienības, Hamburgā, Vācijā.


Draudzes rekvizīti

Mālpils evaņģēliski luteriskā draudze, reģ.Nr.90000523721, Alejas iela 1, Mālpils novads, LV-2152 
Draudzes noreiķinu konts Swedbanka
 LV25HABA0551033978182


 Dieva vārds mūs māca : ''Kas sīksti sēj, tas sīksti pļaus.'' un vēl: ''Priecīgu devēju Dievs mīl''.
LELB Satversme nosaka ka par pilntiesīgu, tas ir balstiesīgu, draudzes locekli uzskatāms tas, kas ir veicis reizi gadā ikgadējo draudzes piederības ziedojumu, un vismaz reizi gadā ir saņēmis Sv.Vakarēdiena. 
Aicinājums draudzes locekļiem veikt draudzes ikgadējos ziedojumus, kas Mālpils draudzē ir noteikta ar draudzes padomes sēdes lēmumu:
Strādājošiem draudzes locekļiem - 20.00 eur;
Pensionētiem draudzes locekļiem - 10.00 eur;
Draudzes locekļi ar invaliditāti un jaunieši, kas studē ir atbrīvoti no draudzes ikgadējā piederības ziedojuma.
Ziedojumus var veikt elektroniski (norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, mēnesi, dienu) vai arī pie draudzes mantzines pirms vai pēc Dievkalpojuma saņemot kvīti.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .