Aktualitātes

''Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to'' / Jēk.v.4:15 /

Kalendārs 201966


6.oktobris / Septiņpadsmitāsvētdiena pēc Vasarsvētkiem / PĻAUJAS SVĒTKI / pl.10.00 Svētdienas Skolas mācību gada sākums Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

13.oktobris / Astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / pl.10.00 / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs vikārs.

20.oktobris / Deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / pl.10.00 / Kristību Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

27.oktobris / Divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / pl.10.00 / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

3.novembris / Divdesmit pirmā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / pl.10.00 / Refomācijas dienas Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.


Aicinājumi, Ziņojumi


28.septembrī, sestdien / Draudzes talka / pl.10.00 / Vīriem - malkas gatavošana, sievām - teritorijas un Dievnama telpu sakopšana.

vairāk info: tel.29227236

Svētdienas Skolas mācību gada sākums 6.oktobrī pl.10.00

6.oktobrī visi mīļi aicināti uz māc.Edvīna Rumjanceva 10.gadu ordinācijas jubilejas dievkalpojumu Ķempju baznīca pl.13.00. 

Pēc - agapes (sadraudzības) mielasts.

/Dievkalpojumu vadīs bīskaps emiritus Pāvils Brūvers un prāvests Dzintars Laugalis/


12 - 13 oktobrī / Draudzes ekskursija /

šogad dosimies uz mūsu māsu draudzi Palangā

12.oktobrī no rīta pl.6.00 izbraucam no Mālpils, tad ekskursija Liepājā (apmeklēsim Sv.Trīsvienības katedrāli, tad pusdienas). Ierodoties Palangā iekārtošanās nakšņošanas vietā draudzes mājā, tad Palangas pilsētas apskate un vakariņas pilsētā. Svētdien kopīgs dievkalpojums, sadraudzība, sirsnīgas sarunas un došanās mājās.

Vietu skaits ierobežots. Vairāk pie mācītāja Edvīna Rumjanceva 29227236Draudzes rekvizīti

Mālpils evaņģēliski luteriskā draudze, reģ.Nr.90000523721, Alejas iela 1, Mālpils novads, LV-2152 
Draudzes noreiķinu konts Swedbanka
 LV25HABA0551033978182


 Dieva vārds mūs māca : ''Kas sīksti sēj, tas sīksti pļaus.'' un vēl: ''Priecīgu devēju Dievs mīl''.
LELB Satversme nosaka ka par pilntiesīgu, tas ir balstiesīgu, draudzes locekli uzskatāms tas, kas ir veicis reizi gadā ikgadējo draudzes piederības ziedojumu, un vismaz reizi gadā ir saņēmis Sv.Vakarēdiena. 
Aicinājums draudzes locekļiem veikt draudzes ikgadējos ziedojumus, kas Mālpils draudzē ir noteikta ar draudzes padomes sēdes lēmumu:
Strādājošiem draudzes locekļiem - 20.00 eur;
Pensionētiem draudzes locekļiem - 10.00 eur;
Draudzes locekļi ar invaliditāti un jaunieši, kas studē ir atbrīvoti no draudzes ikgadējā piederības ziedojuma.
Ziedojumus var veikt elektroniski (norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, mēnesi, dienu) vai arī pie draudzes mantzines pirms vai pēc Dievkalpojuma saņemot kvīti.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .