Aktualitātes

''Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to'' / Jēk.v.4:15 /

Kalendārs 2020

13.septembris / 15. svētdiena pēc Vasarsvētkiem / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu pl.10.00  / Kalpos draudzes mācītājs

20.septembris / 16. svētdiena pēc Vasarsvētkiem / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu pl.10.00  / Kalpos draudzes mācītājs

27.septembris / 17. svētdiena pēc Vasarsvētkiem / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu pl.10.00  / Kalpos draudzes mācītājs

4.oktobris / Pļaujas svētki / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu pl.10.00  / Kalpos draudzes mācītājs

11.oktobris / 19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu pl.10.00  / Kalpos draudzes mācītājs

18.oktobris / Evanģēlista Sv.Lūkas diena / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu pl.10.00  / Kalpos draudzes mācītājs

25.oktobris / 21. svētdiena pēc Vasarsvētkiem / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu pl.10.00  / Kalpos draudzes mācītājs

31.oktobris / Reformācijas - Ticības atjaunošanas svētki / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu pl.10.00  / Kalpos draudzes mācītājs

1.novembris / Visu svēto diena / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu pl.10.00  / Kalpos draudzes mācītājs


Aicinājumi, Ziņojumi


Draudzes rekvizīti

Mālpils evaņģēliski luteriskā draudze, reģ.Nr.90000523721, Alejas iela 1, Mālpils novads, LV-2152 
Draudzes ziedojumu konts Swedbanka
 LV25HABA0551033978182


 Dieva vārds mūs māca : ''Kas sīksti sēj, tas sīksti pļaus.'' un vēl: ''Priecīgu devēju Dievs mīl''.
LELB Satversme nosaka ka par pilntiesīgu, tas ir balstiesīgu, draudzes locekli uzskatāms tas, kas ir veicis reizi gadā ikgadējo draudzes piederības ziedojumu, un vismaz reizi gadā ir saņēmis Sv.Vakarēdiena. 
Aicinājums draudzes locekļiem veikt draudzes ikgadējos ziedojumus, kas Mālpils draudzē ir noteikta ar draudzes padomes sēdes lēmumu:
Strādājošiem draudzes locekļiem - 20.00 eur;
Pensionētiem draudzes locekļiem - 10.00 eur;
Draudzes locekļi ar invaliditāti un jaunieši, kas studē ir atbrīvoti no draudzes ikgadējā piederības ziedojuma.
Ziedojumus var veikt elektroniski (norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, mēnesi, dienu) vai arī pie draudzes mantzines pirms vai pēc Dievkalpojuma saņemot kvīti.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .