Aktualitātes

''Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to'' / Jēk.v.4:15 /

Kalendārs 2020

31.maijs / Svētā gara svētki - Vasarsvētki /  Dievkalpojums pl.10.00 / apmeklētājiem ievērojot 2m distanci / Kalpos draudzes mācītājs.

7.jūnijs / Trīsvienības svētki /  Dievkalpojums pl.10.00 / apmeklētājiem ievērojot 2m distanci / Kalpos draudzes mācītājs.

14.jūnijs / 2. svētdiena pēc Vasarsvētkiem /  Dievkalpojums pl.10.00 / apmeklētājiem ievērojot 2m distanci / Kalpos vikārs.

21.jūnijs / 3. svētdiena pēc Vasarsvētkiem /  Dievkalpojums pl.10.00 / apmeklētājiem ievērojot 2m distanci / Kalpos draudzes mācītājs.

28.jūnijs / 4. svētdiena pēc Vasarsvētkiem /  Dievkalpojums pl.10.00 / apmeklētājiem ievērojot 2m distanci / Kalpos draudzes mācītājs.

Aicinājumi, Ziņojumi

Vasarsvētku noslēpums:

Svētais Gars apgaismo cilvēka garu. Atklājot krustā sisto un augšāmcēlušos Kristu,

Svētais Gars parāda mums, kā kļūt aizvien līdzīgākiem Kristum. Svētais Gars palīdz mums kļūt par paša Dieva mīlestības attēlu un instrumentu.

Vasarsvētki mums liek paplašināt savu sapratni par Dievu, un mēs sākam redzēt, ka nav nekādu ierobežojumu tajā, kā Dievs darbojas pasaulē. Dieva žēlastība ir dziļāka nekā mēs varam iedomāties. Dievs ir vairāk atvērts nekā mēs to jebkad varējām stādīties priekšā. Dievs ir mīlošāks nekā mēs varam aptvert. Arī mēs sākam saprast, ka robežas, ko mēs piedzīvojam šajā pasaulē, ir robežas, ko mēs paši esam uzlikuši sev un citiem...

"Veni Sancte Spiritus!

Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis un iededzini tajās savas mīlestības uguni!"

Atver mūsu acis, Dievs!“UN REDZI, ES ESMU PIE JUMS IK DIENAS

LĪDZ PASAULES GALAM.” (Mt. Ev. 28)
Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!

Mīļie brāļi un māsas Kristū, Dieva mīļotie! Mālpils draudzes locekļi, katehūmeni un viesi! Arī pēc Lieldienām aicinām turpināt sekot augšāmceltajam Kungam Jēzum Kristum. Paliksim kopā ar Jēzu Kristu savās mājās un tagad arī dievnamā, sastopot Viņu svētajā Vārdā un Sakramentos. Apmeklējot dievkalpojumu ir jālieto roku dezinfekcijas līdzeklis pie ieejas un 2 m atstarpe starp draudzes locekļiem. Sargāsim sevi un citus, lūgsim cits par citu.

👉Dievnamā vienlaicīgi drīkst atrasties maksimāli 25 personas.
👉Atrodoties dievnamā, visu laiku jāuztur vismaz 2m attālums no citiem klātesošajiem. Tuvāk drīkst atrasties tikai tie, kuri ikdienā dzīvo kopā.
👉Īpaši jāuzmanās ievērot distanci, ieejot dievnamā un izejot no tā.
👉Saņemot dievgaldu, mācītājam jātuvojas pa vienam.
👉Ienākot un izejot, jādezinficē rokas.

Draudzes rekvizīti

Mālpils evaņģēliski luteriskā draudze, reģ.Nr.90000523721, Alejas iela 1, Mālpils novads, LV-2152 
Draudzes ziedojumu konts Swedbanka
 LV25HABA0551033978182


 Dieva vārds mūs māca : ''Kas sīksti sēj, tas sīksti pļaus.'' un vēl: ''Priecīgu devēju Dievs mīl''.
LELB Satversme nosaka ka par pilntiesīgu, tas ir balstiesīgu, draudzes locekli uzskatāms tas, kas ir veicis reizi gadā ikgadējo draudzes piederības ziedojumu, un vismaz reizi gadā ir saņēmis Sv.Vakarēdiena. 
Aicinājums draudzes locekļiem veikt draudzes ikgadējos ziedojumus, kas Mālpils draudzē ir noteikta ar draudzes padomes sēdes lēmumu:
Strādājošiem draudzes locekļiem - 20.00 eur;
Pensionētiem draudzes locekļiem - 10.00 eur;
Draudzes locekļi ar invaliditāti un jaunieši, kas studē ir atbrīvoti no draudzes ikgadējā piederības ziedojuma.
Ziedojumus var veikt elektroniski (norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, mēnesi, dienu) vai arī pie draudzes mantzines pirms vai pēc Dievkalpojuma saņemot kvīti.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .