Pielūdziet To, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. /Atkl 14:7 /

Kalendārs 2021

28.novembris  / Adventa 1.svētdiena / 10.00 /  
Dievkalpojujms ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojums epidemioloģiski drošā vidē (uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas dokumentu).

Bērni līdz 12 gadu vecumam var apmeklēt dievkalpojumu kopā ar saviem vecākiem. /  kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs

/ Parējiem, pēc pieteikuma pie draudzes mācītāja, tiks vadīts īss individuāls Dievkalpojums /

5.decembris  / Adventa 2.svētdiena / 10.00 /  

Dievkalpojujms ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojums epidemioloģiski drošā vidē (uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas dokumentu).

Bērni līdz 12 gadu vecumam var apmeklēt dievkalpojumu kopā ar saviem vecākiem. /  kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs

/ Parējiem, pēc pieteikuma pie draudzes mācītāja, tiks vadīts īss individuāls Dievkalpojums /

12.decembris  / Adventa 3.svētdiena / 10.00 /  

Dievkalpojujms ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojums epidemioloģiski drošā vidē (uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas dokumentu).

Bērni līdz 12 gadu vecumam var apmeklēt dievkalpojumu kopā ar saviem vecākiem. /  kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs

/ Parējiem, pēc pieteikuma pie draudzes mācītāja, tiks vadīts īss individuāls Dievkalpojums /

19.decembris  / Adventa 4.svētdiena / 10.00 /  

Dievkalpojujms ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojums epidemioloģiski drošā vidē (uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas dokumentu).

Bērni līdz 12 gadu vecumam var apmeklēt dievkalpojumu kopā ar saviem vecākiem. /  kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs

/ Parējiem, pēc pieteikuma pie draudzes mācītāja, tiks vadīts īss individuāls Dievkalpojums /
Aicinājumi, Ziņojumi

Cienījamie baznīcas apmeklētāji!

Ar jauno COVID 19 saslimšanas ierobežošanas plānu valstī (2021.11.15-2022.01.11) draudzes dievkalpojumi tiks noturēti epidemioloģiski drošā vidē (uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas dokumentu). Bērni līdz 12 gadu vecumam var apmeklēt dievkalpojumu kopā ar saviem vecākiem. 

Pārējiem, pēc pieteikuma pie draudzes mācītāja, tiks vadīts īss individuāls vai personām no vienas mājsaimniecības Dievkalpojums ar lūgšanām un sakramenta saņemšanai neatkarīgi no imunizācijas statusa. Uzturēšanās laiks dievnamā līdz 15 minūtēm.

Uzturoties dievnamā lūdzam ievērot: 2m distanci; sēdēt tikai norādītajās sēdvietās; pareizi lietot sejas masku (aizsedzot muti un degunu) visu uzturēšanās laiku.  Saskaņā ar noteikumiem, kas paredz vienai personai nodrošināt ne mazāk kā 15m2 no publiski pieejamo telpu platības, vienlaicīgi baznīcā drīkst atrasties līdz 20 cilvēki.

Par valsts noteikumu Covid 19 ierobežošanā, ievērošanu dievnamā atbildīgā persona ir draudzes piekšnieks Juris Vītums.

“Tas ir pārbaudījums izturībai un izaicinājums mūsu vienotībai. Mēs varam to cienīgi pieņemt, vienīgi turoties pie Kristus un turoties kopā. Mūsu uzdevums ir izturēt līdz nākošajam mierinājuma laikam, kalpojot visiem cilvēkiem ar visām Dieva dāvanām, pēc iespējas pilnīgi izmantojot visas dotās iespējas – turklāt darīt to tā, lai uzturētu baznīcā un draudzēs vienprātību un savstarpēju mīlestību. Kaut sociāli distancēti, mēs esam vienas Kristus miesas locekļi.” (citāts no bīskapu kolēģijas vēstules)

Mēs turpinām savu kalpošanu, ko mums ir uzticējis mūsu Kungs Jēzus Kristus. Atcerēsimies, ka dievnams ir garīga patvēruma un dzīvības spēka avota vieta, kurā Dieva ļaudis var smelties mieru un stiprinājumu viņu dzīvei. Lai Dieva Vārds un Sakramenti mūs stiprina un uztur īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvošanu!
Draudzes rekvizīti

Mālpils evaņģēliski luteriskā draudze, reģ.Nr.90000523721, Alejas iela 1, Mālpils novads, LV-2152 
Draudzes ziedojumu konts Swedbanka
 LV25HABA0551033978182


 Dieva vārds mūs māca : ''Kas sīksti sēj, tas sīksti pļaus.'' un vēl: ''Priecīgu devēju Dievs mīl''.
LELB Satversme nosaka ka par pilntiesīgu, tas ir balstiesīgu, draudzes locekli uzskatāms tas, kas ir veicis reizi gadā ikgadējo draudzes piederības ziedojumu, un vismaz reizi gadā ir saņēmis Sv.Vakarēdiena. 
Aicinājums draudzes locekļiem veikt draudzes ikgadējos ziedojumus, kas Mālpils draudzē ir noteikta ar draudzes padomes sēdes lēmumu:
Strādājošiem draudzes locekļiem - 20.00 eur;
Pensionētiem draudzes locekļiem - 10.00 eur;
Draudzes locekļi ar invaliditāti un jaunieši, kas studē ir atbrīvoti no draudzes ikgadējā piederības ziedojuma.
Ziedojumus var veikt elektroniski (norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, mēnesi, dienu) vai arī pie draudzes mantzines pirms vai pēc Dievkalpojuma saņemot kvīti.