Aktualitātes

''Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to'' / Jēk.v.4:15 /

Kalendārs 2019

7.jūlijs / Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / pl.10.00 / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs evaņģēlists Artūrs Bogdanovs.

14.jūlijs / Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / pl.10.00 / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

21.jūlijs / Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / pl.10.00 / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs vikārs.

28.jūlijs / Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / pl.10.00 / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs vikārs.

4.augusts / Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / pl.10.00 / Svētbrīdis  / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

4.augusts / Kapusvētku dievkalpojums Mālpils kapos 11.00; Torņkalna kapos 12.00; Rūķīšu kapos 14.00  / Dievkalpojumu vadīs vikārs.

11.augusts / Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem / pl.10.00 / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

Aicinājumi, Ziņojumi


JAUNS IESVĒTES MACĪBU KURSS SAKSIES

30.JŪNIJĀ PL.9.00 BAZNĪCAS SAKRISTEJĀ

VAIRĀK PA TEL.NR.29227236


Bērnu un Jauniešu ''Vasaras Bībeles Skola''  Zaubē 5-7 jūlijā

Vairāk pa tālruni 29227236


Kino baznīcas dārzā tiks rādīts 13.jūlijā vakarā 22.00

vairāk info.,vēlāk.

No 16.jūlija līdz 10.augustam draudzes mācītājs būs /pēc  LELB rīkojuma/ Teoloģiskās Vācu valodas mācību seminārā Witenbergā, Vācijā.


Rekolekcijas vīriem Bēvulēnos 16-18 augusts

Vairāk pa tālruni 29227236Draudzes rekvizīti

Mālpils evaņģēliski luteriskā draudze, reģ.Nr.90000523721, Alejas iela 1, Mālpils novads, LV-2152 
Draudzes noreiķinu konts Swedbanka
 LV25HABA0551033978182


 Dieva vārds mūs māca : ''Kas sīksti sēj, tas sīksti pļaus.'' un vēl: ''Priecīgu devēju Dievs mīl''.
LELB Satversme nosaka ka par pilntiesīgu, tas ir balstiesīgu, draudzes locekli uzskatāms tas, kas ir veicis reizi gadā ikgadējo draudzes piederības ziedojumu, un vismaz reizi gadā ir saņēmis Sv.Vakarēdiena. 
Aicinājums draudzes locekļiem veikt draudzes ikgadējos ziedojumus, kas Mālpils draudzē ir noteikta ar draudzes padomes sēdes lēmumu:
Strādājošiem draudzes locekļiem - 20.00 eur;
Pensionētiem draudzes locekļiem - 10.00 eur;
Draudzes locekļi ar invaliditāti un jaunieši, kas studē ir atbrīvoti no draudzes ikgadējā piederības ziedojuma.
Ziedojumus var veikt elektroniski (norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, mēnesi, dienu) vai arī pie draudzes mantzines pirms vai pēc Dievkalpojuma saņemot kvīti.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .