Pielūdziet To, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. /Atkl 14:7 /

Kalendārs 2021

19.septembris  / 17.svētdiena pēc Vasarsvētkiem /  pl.10.00 / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu /  vadīs  draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs

26.septembris  / 18.svētdiena pēc Vasarsvētkiem /  pl.10.00 / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu /  vadīs  draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs

3.oktobris  / Pļaujas svētki  /  pl.10.00 / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu /  vadīs  draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs

10.oktobris  / 20.svētdiena pēc Vasarsvētkiem /  pl.10.00 / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu /  vadīs  draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs

Aicinājumi, Ziņojumi

Cienījamie baznīcas apmeklētāji!

Esot COVID19 saslimšanai, mūsu draudzes dievkalpošanā ir nepieciešams ievērot jaunus drošības pasākumus, lai šī slimība neskar mūs dievlūdzējus.

Tādēļ, respektējot valsts noteiktos ierobežojumus, mēs mūsu baznīcā ievērosim šādus nosacījumus:

1. Dievkalpojumā un lūgšanās vai citos pasākumos laipni aicināti visi, kuriem nav noteikta pašizolācija, karantīna vai redzamu elpceļu slimības pazīmju.

2. Jāievēro 2 metru distancēšanās starp dažādu mājsaimniecību piederīgajiem.

3. Jādezinficē rokas ienākot dievnamā.

4. Jālieto mutes un deguna aizsegu (masku).

Mēs turpinām savu kalpošanu, ko mums ir uzticējis mūsu Kungs Jēzus Kristus. Atcerēsimies, ka dievnams ir garīga patvēruma un dzīvības spēka avota vieta, kurā Dieva ļaudis var smelties mieru un stiprinājumu viņu dzīvei. Lai Dieva Vārds un Sakramenti mūs stiprina un uztur īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvošanu!
Draudzes rekvizīti

Mālpils evaņģēliski luteriskā draudze, reģ.Nr.90000523721, Alejas iela 1, Mālpils novads, LV-2152 
Draudzes ziedojumu konts Swedbanka
 LV25HABA0551033978182


 Dieva vārds mūs māca : ''Kas sīksti sēj, tas sīksti pļaus.'' un vēl: ''Priecīgu devēju Dievs mīl''.
LELB Satversme nosaka ka par pilntiesīgu, tas ir balstiesīgu, draudzes locekli uzskatāms tas, kas ir veicis reizi gadā ikgadējo draudzes piederības ziedojumu, un vismaz reizi gadā ir saņēmis Sv.Vakarēdiena. 
Aicinājums draudzes locekļiem veikt draudzes ikgadējos ziedojumus, kas Mālpils draudzē ir noteikta ar draudzes padomes sēdes lēmumu:
Strādājošiem draudzes locekļiem - 20.00 eur;
Pensionētiem draudzes locekļiem - 10.00 eur;
Draudzes locekļi ar invaliditāti un jaunieši, kas studē ir atbrīvoti no draudzes ikgadējā piederības ziedojuma.
Ziedojumus var veikt elektroniski (norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, mēnesi, dienu) vai arī pie draudzes mantzines pirms vai pēc Dievkalpojuma saņemot kvīti.