Aktualitātes

''Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to'' / Jēk.v.4:15 /

Kalendārs 2019

17.marts / Reminiscere - Gavēņa laika otrā svētdiena / pl.10.00 / - Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

24.marts / Oculi - Gavēņa laika trešā svētdiena / pl.10.00 / - Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

31.marts / Leatare - Gavēņa laika ceturtā svētdiena / pl.10.00 / - Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

7.aprīlis / Judica - Ciešanu laika pirmā svētdiena / pl.10.00 / - Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

14.aprīlis / Palmarum (Pūpolu svētdiena) - Ciešanu laika otrā svētdiena / pl.10.00 / - Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

18.aprīlis / Viridum - Zaļā ceturdiena / pl.19.00 / - Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

19.aprīlis / Pasha - Lielā piektdiena / pl.19.00 / - Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

21.aprīlis / Kristus Augšāmcelšanās svētki - Lieldienas / pl.10.00 / - Kristību un Iesvētību Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

22.aprīlis / Otrās Lieldienas / pl.12.00 / - Dievkalpojums tiek noturēts Mālpils novada Pansionātā / Dievkalpojumu vadīs draudzes mācītājs.

Aicinājumi, Ziņojumi


Draudzes padomes sēde tiks noturēta 2019.gada 24.martā pēc Dievkalpojuma

Baznīcas sakristejā


Par kristību, iesvētību, laulību jautājumiem 

griezties pie draudzes mācītāja Edvīna Rumjanceva tel.29227236

e-pasts: edvins.rumjancevs@inbox.lv


Draudzes rekvizīti

Mālpils evaņģēliski luteriskā draudze, reģ.Nr.90000523721, Alejas iela 1, Mālpils novads, LV-2152 
Draudzes noreiķinu konts Swedbanka
 LV25HABA0551033978182


 Dieva vārds mūs māca : ''Kas sīksti sēj, tas sīksti pļaus.'' un vēl: ''Priecīgu devēju Dievs mīl''.
LELB Satversme nosaka ka par pilntiesīgu, tas ir balstiesīgu, draudzes locekli uzskatāms tas, kas ir veicis reizi gadā ikgadējo draudzes piederības ziedojumu, un vismaz reizi gadā ir saņēmis Sv.Vakarēdiena. 
Aicinājums draudzes locekļiem veikt draudzes ikgadējos ziedojumus, kas Mālpils draudzē ir noteikta ar draudzes padomes sēdes lēmumu:
Strādājošiem draudzes locekļiem - 20.00 eur;
Pensionētiem draudzes locekļiem - 10.00 eur;
Draudzes locekļi ar invaliditāti un jaunieši, kas studē ir atbrīvoti no draudzes ikgadējā piederības ziedojuma.
Ziedojumus var veikt elektroniski (norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, mēnesi, dienu) vai arī pie draudzes mantzines pirms vai pēc Dievkalpojuma saņemot kvīti.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .