Aktualitātes

''Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to'' / Jēk.v.4:15 /

Kalendārs 2020

21.jūnijs / 3. svētdiena pēc Vasarsvētkiem /  Dievkalpojums pl.10.00 / apmeklētājiem ievērojot 2m distanci / Kalpos draudzes mācītājs.

28.jūnijs / 4. svētdiena pēc Vasarsvētkiem /  Dievkalpojums pl.10.00 / apmeklētājiem ievērojot 2m distanci / Kalpos draudzes mācītājs.

5.jūlijs / 5. svētdiena pēc Vasarsvētkiem /  Dievkalpojums pl.10.00 / apmeklētājiem ievērojot 2m distanci / Kalpos draudzes mācītājs.

12.jūlijs / 6. svētdiena pēc Vasarsvētkiem /  Dievkalpojums pl.10.00 / apmeklētājiem ievērojot 2m distanci / Kalpos draudzes mācītājs.

19.jūlijs / 7. svētdiena pēc Vasarsvētkiem /  Dievkalpojums pl.10.00 / apmeklētājiem ievērojot 2m distanci / Kalpos draudzes mācītājs.

26.jūlijs / 8. svētdiena pēc Vasarsvētkiem /  Dievkalpojums pl.10.00 / apmeklētājiem ievērojot 2m distanci / Kalpos draudzes mācītājs.

2.augusts / 9. svētdiena pēc Vasarsvētkiem /  Vārda Dievkalpojums pl.10.00 / apmeklētājiem ievērojot 2m distanci / Kalpos draudzes mācītājs.

2.augusts /  Kapusvētki / Mālpils kapos pl.11.00; Torņkalna kapos 12.30; Rūķīšu kapos 15.00 / Kalpos draudzes mācītājs.

Aicinājumi, Ziņojumi

2020.gada 2.augustā 

Kapusvētki 

Mālpils kapos pl.11.00; Torņkalna kapos 12.30; Rūķīšu kapos 15.00 / Kalpos draudzes mācītājs.


Draudzes rekvizīti

Mālpils evaņģēliski luteriskā draudze, reģ.Nr.90000523721, Alejas iela 1, Mālpils novads, LV-2152 
Draudzes ziedojumu konts Swedbanka
 LV25HABA0551033978182


 Dieva vārds mūs māca : ''Kas sīksti sēj, tas sīksti pļaus.'' un vēl: ''Priecīgu devēju Dievs mīl''.
LELB Satversme nosaka ka par pilntiesīgu, tas ir balstiesīgu, draudzes locekli uzskatāms tas, kas ir veicis reizi gadā ikgadējo draudzes piederības ziedojumu, un vismaz reizi gadā ir saņēmis Sv.Vakarēdiena. 
Aicinājums draudzes locekļiem veikt draudzes ikgadējos ziedojumus, kas Mālpils draudzē ir noteikta ar draudzes padomes sēdes lēmumu:
Strādājošiem draudzes locekļiem - 20.00 eur;
Pensionētiem draudzes locekļiem - 10.00 eur;
Draudzes locekļi ar invaliditāti un jaunieši, kas studē ir atbrīvoti no draudzes ikgadējā piederības ziedojuma.
Ziedojumus var veikt elektroniski (norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, mēnesi, dienu) vai arī pie draudzes mantzines pirms vai pēc Dievkalpojuma saņemot kvīti.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .