GAVILĒJIET DIEVAM, MŪSU SPĒKAM! PS 81:2A

Kalendārs 2022

22.maijs / Rogate - Lieldienu sestā svētdiena / 10.00 / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu /  kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs / Aizlūgums par Ukrainu /

29.maijs / Exsaudi - Lieldienu septītā svētdiena /   10.00 / Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu / kalpos draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs / Aizlūgums par Ukrainu /

Aicinājumi, Ziņojumi

Cienījamie baznīcas apmeklētāji!

Mīļie draudzes locekļi un Dievnama viesi.

Sākas jauns ''Iesvētību mācība'' kurss 

sākums 8.30, 1.maijā

Dievnamā


Draudzes rekvizīti

Mālpils evaņģēliski luteriskā draudze, reģ.Nr.90000523721, Alejas iela 1, Mālpils novads, LV-2152 
Draudzes ziedojumu konts Swedbanka
 LV25HABA0551033978182


 Dieva vārds mūs māca : ''Kas sīksti sēj, tas sīksti pļaus.'' un vēl: ''Priecīgu devēju Dievs mīl''.
LELB Satversme nosaka ka par pilntiesīgu, tas ir balstiesīgu, draudzes locekli uzskatāms tas, kas ir veicis reizi gadā ikgadējo draudzes piederības ziedojumu, un vismaz reizi gadā ir saņēmis Sv.Vakarēdiena. 
Aicinājums draudzes locekļiem veikt draudzes ikgadējos ziedojumus, kas Mālpils draudzē ir noteikta ar draudzes padomes sēdes lēmumu:
Strādājošiem draudzes locekļiem - 20.00 eur;
Pensionētiem draudzes locekļiem - 10.00 eur;
Draudzes locekļi ar invaliditāti un jaunieši, kas studē ir atbrīvoti no draudzes ikgadējā piederības ziedojuma.
Ziedojumus var veikt elektroniski (norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, mēnesi, dienu) vai arī pie draudzes mantzines pirms vai pēc Dievkalpojuma saņemot kvīti.