Svētdienas skolas aktivitātes

Darbības mērķis un Misija; Mācību plāns;

LAIPNI AICINĀTI.

  

Mālpils Evanģēliski Luteriskās draudzes svētdienas skola

Mālpils draudzē nodarbības bērniem un pusaudžiem notiek svētdienās, dievkalpojuma laikā. Nodarbības galvenokārt apmeklē draudzes locekļu bērni. Svētdienas skolu apmeklē bērni no 2 gadu vecuma līdz 13 gadu vecumam.
Mazākie bērni var izmantot rotaļlietas. Bērni mācās sadraudzību  savā starpā. Nodarbību laikā bērni atrodas draudzīgā atmosfērā un drošā vidē. Svētdienas skolas darbā iesaistīti 2 skolotāji un palīgi. Skolotāji priecājas strādāt ar bērniem un atzīst, ka caur šiem bērniem Dievs viņus ir bagātīgi svētījis un turpina svētīt un iepriecināt!
Dievs mīl katru bērnu, un Viņš vēlas, lai katrs uzticētos Jēzum Kristum. Durvis ir atvērtas, bērniem tikai jāieiet pa tām iekšā!

Mērķi
Mācīt bērniem Bībeles stāstus atbilstoši viņu vecumam. Palīdzēt bērniem iepazīt Dieva Vārda patiesības un iedrošināt  bērnus atsaukties Evaņģēlijam. Kopā ar vecākiem rūpēties par bērnu garīgo izaugsmi un veicināt  bērnu iesaistīšanos draudzes dzīvē.

Uzdevums
Tā ir liela privilēģija – kalpot bērniem, jo Dieva Vārdā teikts: “Lūk, bērni ir Tā Kunga  dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība.’(Ps.127:3). Tā ir Dieva griba, lai bērni tiktu pienācīgi audzināti un viņiem mācītu Dieva garīgos  likumus. Svētdienas skolotāju un vecāku uzdevums ir palīdzēt bērniem atrast   ceļu pie Jēzus Kristus, lai viņi uzticētu savas sirsniņas Vienīgajam Glābējam.

Nodarbību saturs

Svētdienas skolas nodarbības pamatā ir Bībeles stāstu pasniegšana bērniem saprotamā  valodā, lūgšanas, spēles, rokdarbi, dziesmas. Svētdienas skolas nodarbībās izmanto Bērnu kristīgās izglītības  apvienības materiālus, darba lapas un papildmateriālus. Bērni piedalās arī dažādos pasākumos ārpus baznīcas, apmeklē svētdienas skolu salidojumus.

Svētdienas skolas vadītāja Dace Rumjanceva tel.28819886 

Palīgi: Gita Vītoliņa
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .